واحد آموزش

عدم وجود سیستم آموزشی مدون در حوزه های هنری خلاء بزرگی است که در این قسمت سعی شده مقدار از آن با آموزش آنلاین رفع شود.

به همین منظور از تمامی مربیان و هنرمندان دعوت ميشود تا تجربیات خود را در اختیار کاربران گرامی قرار دهند.